Het Telelock slot is gemaakt om medewerkers thuiszorg op een veilige manier binnen te laten in uw woning of appartement.

Alle sloten werken met gewone sleutels, met een afstandsbediening en met digitale sleutels op een smartphone. Het slot (cilinder) op uw deur wordt (tijdelijk) vervangen door een Telelock slot en het wordt door een deskundige monteur op uw deur geplaatst. Uw deur wordt niet beschadigd bij plaatsing of verwijdering van het slot en aan de buitenkant van uw woning is niets zichtbaar. 

U ontvangt bij het slot 3 gewone sleutels, 5 digitale sleutels en een map met gegevens waaronder een 24/7 helpdesk nummer. U kunt apart indien nodig een afstandsbediening erbij kopen. Een van de 5 digitale sleutels wordt verstuurd naar de zorgorganisatie waar u een overeenkomst mee heeft. Uw zorgorganisatie dient ervoor te zorgen dat zijn medewerkers die bij u thuiszorg komen verlenen met hun eigen digitale sleutel toegang krijgen tot uw woning of appartement. De overgebleven digitale sleutels zou u uit kunnen geven aan anderen.Dat doet u (of iemand anders) via internet.  

Elke Telelockcare motorcilinder en oplegslot is te openen door middel van fysieke sleutels zonder dat er aan de buitenzijde van de woning iets zichtbaar is. De Telelockcare motorcilinders zijn standaard voorzien van een Telelockcare / Winkhaus SKG*** cilinder. Alleen met het bijgevoegde veiligheidscertificaat kunnen extra fysieke sleutels bijbesteld worden. 

De motorcilinder van Telelockcare is door het SKG getest op meer dan 100.000 openingen en 100.000 sluitingen. Het totale product motorcilinder heeft o.a. daarom SKG*** (de zwaarste kwalificatie) gekregen. 

Telelock Winkhaus sleutels

Producten Telelockcare

Alle toe te passen Telelockcare producten die gemonteerd worden op een toegangsdeur voldoen aan de gestelde eisen van minimaal het bestaande niveau en waar mogelijk SKG** of SKG***.

De inbraakwerendheid en kwaliteit van de Telelockcare gemotoriseerde cilinder is onafhankelijk bevestigd door dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector, SKG-IKOB. De Telelockcare motorcilinder heeft een drie sterren SKG goedkeuring ontvangen. Daarbij is het gehele product als één gemotoriseerde knopcilinder gekeurd. Door SKG, als onafhankelijk keuringsinstituut, is niet alleen getest op de hoogst haalbare inbraakwerende eigenschappen, maar zijn ook duurproeven uitgevoerd welke de kwaliteit en levensduur van het product aantonen. De Telelockcare motorcilinder heeft aangetoond 5 minuten inbraakwerend te zijn en zonder problemen 200.000 open- of sluitbewegingen te kunnen doorstaan. Daarmee heeft de Telelockcare motorcilinder drie sterren SKG gekregen.

Hiermee onderscheid de Telelockcare motorcilinder zich ten opzichte van de meeste andere motorcilinders op de markt welke veelal geen of slechts een beperkte SKG keuring hebben gehad. In het laatste geval wordt alleen het motordeel getest of gecontroleerd of deze de inbraakwerende eigenschappen van een goedgekeurde mechanische cilinder niet negatief beïnvloed. Een dergelijke test zegt niets over de kwaliteit van het product. Om die reden krijgen deze producten een vinkje (V) in plaats van sterren.

 

Omdat de Telelockcare motorcilinder als een compleet elektronisch product ter keuring bij SKG is aangeboden, zijn naast het testen van de mechanische kwaliteit en inbraakwerende eigenschappen, tevens de elektronische inbraakwerende eigenschappen door SKG beoordeeld. De daarvoor gestelde aanvullende criteria zijn  vrij toegankelijk via de website van SKG. Onder andere door de in dit document genoemde beveiligingsmaatregelen voldoet de Telelock motorcilinder ruimschoots aan de door SKG gestelde eisen voor een drie sterren certificering.
 

Telelock internet portal

Voor het in leren van afstandsbedieningen en het versturen en intrekken van digitale sleutels naar smartphones en/of tablets voor toegang maakt Telelockcare gebruik van het Telelock internet portal. Het Telelock internet portal is een nieuwe in Nederland ontwikkelde vorm van toegangsverlening specifiek voor de Thuiszorg. Hierbij is gebruik gemaakt van gedeeld sleutelbeheer en de nieuwste technieken waarbij veiligheid en eenvoud voor bewoners, zorgverleners, organisaties en woningcorporaties & VvE op het hoogste niveau gegarandeerd is.
Het Telelock internet portal is ontwikkeld in samenwerking met een Nederlands ingenieursbureau, diverse bewoners, familie van bewoners, zorgverleners, wijkverpleegkundigen, zorgorganisaties en woning corporaties

Eenvoud, veiligheid en privacy is de basis van het Telelock internet portaal. Een uitgegeven en in gebruik zijnde unieke digitale sleutel verloopt niet en het platform geeft bij een ieder verzoek van een smartphone/tablet een geactualiseerde sleutel. Om aan dit verzoek te kunnen voldoen dient elke smartphone/tablet eens in de 48 uur communicatie te hebben met het platform. Dat betekend dat indien er op een bepaalde plaats geen data verbinding tot stand kan komen, de toegang wel volledig gegarandeerd is mits er in 48 uur communicatie is geweest.

Telelock maakt gebruik van gedeeld sleutelbeheer in drie verschillende situaties.
 

  1. Bewoner (voor bewoners om afstandsbediening in te leren en digitale sleutels uit te geven aan mantelzorg, kinderen, buren en zorgorganisaties waardoor u zelf bepaald wie er toegang heeft tot uw woning zonder fysieke sleutels te uit te geven)

  2. Gebouwen (voor woningcorporaties en VVE waarmee toegang naar openbare ruimtes beheerd kunnen worden)

  3. Organisaties (voor beheer van toegang medewerkers in een organisatie die eventueel gebruik maakt van wijkteams en samenwerking met andere zorgorganisaties)

Veiligheid, Betrouwbaarheid en Privacy met betrekking tot de Telelockcare producten en het Telelock beheerplatform

Telelockcare afstandsbediening

Alle Telelockcare sloten en deurcontrollers kunnen ook bedient worden met een afstandsbediening. De Telelockcare  afstandsbedieningen hebben 3 vrij programmeerbare knoppen zoals b.v. openen, sluiten, privacy enz. en zijn net zo veilig als digitale sleutels. Het is ook mogelijk om b.v. alle knoppen een functie openen te geven. Mocht de afstandsbediening verloren of kwijtgeraakt zijn dan kan men simpel de functies uitschakelen of zelfs de afstandsbediening verwijderen en dat alles met het Telelock internet portal. In het logboek van het Telelock internet portal is zichtbaar wanneer en door wie de afstandsbediening gebruikt is.

Smartphones

Om een deur te kunnen openen met een digitale sleutel wordt er gebruik gemaakt van smartphones en tablets met besturingssoftware onder Android en IOS (Apple)
 

Specificaties: Smartphones en Adroid 

Voor Android smartphones en tablets:

vanaf versie 4.3 en hoger met een bluetooth chip 4.0 en hoger. 

Voor IOS versie 8.0 en hoger (Apple):

Vanaf de Iphone 4S en hoger en de Ipad 3.0 en hoger.

Gratis app Toegang in de Playstore of Appstore 

Per email ontvangen digitale code (sleutel) voor toegang

APK beschikbaar voor organisaties met MDM of MAM

Voor smartphones en/of tablets in professioneel gebruik zoals bij een organisatie, is mobile device management (MDM) of mobile application  management (MAM) noodzakelijk, zodat toegang en privacy gegevens op een smartphone en/of tablet gewaarborgd zijn.

Telelockcare voorziet bij MDM of MAM de organisatie van een APK en heeft mogelijkheden vanuit de ketensamenwerking om voor een organisatie het beheer van smartphones en/of tablets uit te voeren.

Advies nodig ?

Neem contact met ons op

085 4017932